Category : หมวดไขควง-คีม
Sub Category : คีม-Vise-Grip
Brand : VISE-GRIP
Code : 2078300
Name : คีมปอกสายไฟ Vise-Grip รุ่นออโต้ 8"
Title : 2078300
Description : - Bi-Material จัดการเพื่อความสะดวกสบายและการควบคุม
- สำหรับ ปอกสายไฟ ตัด และ ย้ำ(ต่อขั้วสายไฟ)
- ความสามารถในการปอกสายไฟ 0.2-6 มม.
- ความสามารถในการตัด 0-10 มม.
- ลอกสายไฟยาว 6-10 มม.
- ย้ำหางปลาต่อฉนวนและไม่เป็นฉนวนทั่วไป 1.5-6 มม.
- ความลึกของคีม สามารถปรับได้ด้วยแถบเลื่อนที่ช่วยให้สามารถตั้งค่าล่วงหน้าของแถบที่กำหนดล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว 6-18 มม.
- มีด้ามจับแบบสองชั้นช่วยให้จับได้ง่ายและใช้งานได้ง่ายในการย้ำ
และลอกสาย

http://www.wtc-tools.com/dev/images/bigproduct/b-1516700225q8tyzm7.jpg