WT COMMERCE
   
     
   
คุณอยู่ที่ : HOME > Tip & Service


By Category

By Brand
AKIRA [200]
ASADA [15]
ASAHI [71]
BAHCO [37]
BERGER [103]
DEWALT [7]
ECLIPSE [223]
EMBOLE [15]
FIT [1]
GILBOW [9]
IRWIN [26]
LACROC [275]
MACUMM [11]
MAKINO [81]
MGM [65]
RECORD [56]
REX [71]
SLU [10]
STANLEY [64]
WT [123]
ZEM [159]
     Tip & Service
เกร็ดความรู้พื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับปั๊มน้ำ
(ขอขอบคุณ www.makinowaterpump.com)
SetUp.jpg

วิธีการติดตั้งปั๊มน้ำในแบบต่างๆ
การติดตั้งปั๊มน้ำนั้นทำได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละบ้าน หรืออาคารสูงต่างๆ ทว่าหากติดตั้งผิดพลาด ผลเสียที่ตามมามได้มากมาย ดังเช่น การใช้ปั๊มน้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ระบบน้ำไหลวนอยู่ในท่อทำให้น้ำไม่แรงหรือไม่ไหล ปั๊มน้ำเดินไม่หยุด ปั๊มน้ำไม่ทำงานจนอาจ เป็นสาเหตุที่ทำให้ปั๊มน้ำเสียในที่สุด ดังนั้นการติดตั้งปั๊มน้ำที่ถูกวิธีจึงเป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้ติดตั้ง ปั๊มน้ำ พึงมี MAKINOขอแนะนำวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบคร่าวๆไว้ 4 วิธี เพื่อให้ท่านสามารถ นำไปประยุกต์ติดตั้ง ได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้งานปั๊มน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อ่านต่อ>>>...

Front3DBlue_1.jpg

การเลือกชนิดของปั๊มน้ำให้ถูกต้องกับการใช้งาน
ปั๊มน้ำไฟฟ้า โดยทั่วไปมีหลากหลายชนิด อันได้แก่ ปั๊มแช่/ปั๊มจุ่ม ปั๊มหอยโข่ง/ปั๊มเซนติฟิวกัล ปั๊มเปลือยอัตโนมัติ ปั๊มถังอัตโนมัติ ปั๊มแรงดันคงที่ ปั๊มดูดลึก ปั๊มส่งสูง/ปั๊มเจ๊ท ปั๊มดูดน้ำบาดาล เป็นต้น ซึ่งการใช้งานของปั๊มแต่ละประเภทย่อมแตกต่างกันไป ทั้งนี้หากผู้ใช้มีข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับคุณสมบัติของปั๊มน้ำที่ต้องการ ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้ปั๊มน้ำสามารถเลือกปั๊มน้ำได้ถูกต้องการงาน และสามารถดึงประสิทธิภาพของปั๊มน้ำมาใช้ได้อย่างสูงสุด อ่านต่อ>>>...

Analyze.jpg

การวินิจฉัยอาการปั๊มน้ำเบื้องต้น
ปั๊มน้ำไฟฟ้า โดยพื้นฐานแล้วการใช้งานไม่ซับซ้อนมากมายนัก แต่ทว่าหากเกิดอาการผิดปกติขึ้นมา ก็สามารถทำให้ผู้ใช้ปั๊มน้ำหลายคนเกิดอาการงุนงงได้อย่างง่ายดาย หากไม่รู้สาเหตุของอาการนั้นๆ MAKINO จึงได้ทำการวางผังอาการคร่าวๆ และสาเหตุของอาการต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ แก้ไขเองได้ในเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นกับปั๊มน้ำของท่าน เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายที่อาจไม่จำเป็นต้องเสียจากปัญหาเส้นผมบังเขา รวมทั้งยังอาจผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาแก่ท่านได้ด้วย อ่านต่อ>>>...

 FloodPict.jpg

 

การติดตั้งปั๊ม ป้องกันน้ำท่วมบ้าน อย่างปลอดภัย และได้ผล

ในภาวะน้ำท่วม ปั๊มชนิดแรกที่ผู้คนมักถามหา คือปั๊มแช่ / ปั๊มไดโว่ ทว่าในความเป็นจริงแล้วปั๊มประเภทนี้ควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับผู้ประสบภัยเสียอีก เนื่องจากปั๊มประเภทดังกล่าวเวลาใช้งานจะถูกวางไว้อยู่ใต้น้ำ โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าขณะใช้งานมีกระแสไฟรั่ว หรือลัดวงจรหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ทางเวปมาสเตอร์จึงต้องเร่งทำความเข้าใจกับผู้ใช้ปั๊มทุกท่านว่า ถ้าหลีกเลี่ยงได้ ควรเลี่ยงไปใช้ปั๊มประเภทอื่นที่ไม่จำเป็นต้องวางลงในน้ำ แต่ก็สามารถดูดน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันได้ ท่านสามารถดาน์โหลดระบบป้องกัน 2 แบบได้ดังนี้ (หรืออ่านต่อได้ที่นี่)

1. ระบบปกติ (ไม่อัตโนมัติ) : ผู้ใช้ต้องปิดสวิทย์ปั๊มเอง เมื่อระดับน้ำท่วมลดลง และเปิดเองเมื่อน้ำขึ้นสูง โหลดที่นี่

2. ระบบอัตโนมัติ : น้ำท่วมสูงปั๊มจะเริ่มทำงาน พอน้ำถูกดูดจนระดับต่ำลงปั๊มจึงหยุด  โหลดที่นี่

ท่านสามารถดูตัวอย่างการติดตั้งได้ โดยโหลดที่นี่